wsdl.nspop.dk

Her er WSDL'er for komponenter på NSP tilgængelige. De hentes fra testmiljøet Test2.

Bemærk at wsdl.nspop.dk kun giver adgang til WSDL'erne, dvs. ikke til anvendelse af de beskrevne services.

Indhold

SOSI Security Token Service (STS)

SOSI Gateway (GW)

SOSI Decoupling (DCC)

Stamdata Autorisation Enkeltopslagsservice (SAES)

Stamdata CPR Enkeltopslagsservice (SCES)

Stamdata Kopiregisterservice (SKRS)

Stamdata Yder Opslagsservice (SYES)

Behandlingsrelationservice-NSP (BRS-NSP)

Minlog 2 Medhjælps Lookup (DGWS)

Minlog 2 Borger Lookup (OIO-IDWS)

Minlog 2 Registration

Fødselsindberetningsservice (FIBS)

National Adviseringsservice (NAS) PullPointFactory Service

National Adviseringsservice (NAS) PullPoint Service

National Adviseringsservice (NAS) NotificationBroker Service

National Adviseringsservice (NAS) SubscriptionManager Service

National Adviseringsservice (NAS) ID List Service

NSP Test Service (NTS)

BivirkningsWebServiceProxy (BIVWSP)

Dokumentdelingsservice (DDS)

Organdonorregister (ODR)

Behandlingstestamenteregister (BTR)

Stamkortregister (SKR)

LægemiddelAllergiRegister (LAR)

Dokument Registrerings og Opdaterings Service (DROS)

Identitetssløring af ansatte i sundhedsvæsnet Service (IDSAS)

  • idsas-registration/20230601/registration?wsdl